Hur agerar Actic - Corona (Covid-19)?

Tillsvidare kommer vi att hålla våra anläggningar öppna tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sin bedömning.

Vi har vidtagit extra åtgärder gällande hygien och städning.
ACTIC följer myndigheternas riktlinjer gällande Coronaviruset
ACTIC tar självklart smittspridningen av Coronaviruset på fullt allvar och följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen. Nedan kan du läsa mer om vilka åtgärder vi vidtar på våra anläggningar och vad du som medlem kan göra.

Hur agerar vi på ACTIC?
1. Vi ökar frekvensen på städning av våra anläggningar, särskilt med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer (exempelvis träningsutrustning, handtag, kranar etc).
2. Vi ökar tillgängligheten på handdesinfektion på anläggningarna.
3. Den av ACTICs personal som nyligen besökt, av utrikesdepartementets särskilt identifierade riskområden, följs upp noggrant och beslut fattas i samråd med sjukvårdsupplysningen om personen kan återgå i arbetet inom en 14 dagars period efter hemkomst

Hur kan du som medlem agera?
1. Om du känner dig frisk – välkommen att träna! Var extra noga med handyhygienen och har du frågor så finns vår personal tillgänlig på anläggningen.
2. Om du känner dig sjuk - iakkta försiktighet och vänligen stanna hemma. Detta är vår riktlinje oavsett Coronaviruset.

Återkom om det är några funderingar eller frågor
Ha en fantastisk dag och lycka till med träningen 😉💪
Med vänliga hälsningar,
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.